בת מצווה – משמעות ואפשרויות שיכולות לתת קצת יותר

בת מצווה משמעותית

בת מצווה הינו יום מיוחד במינו בחיים של הנערה.

ביום הזה אנו מציינים את הפיכתה של הנערה לאישה בוגרת, עם הגעתה לגיל שתים-עשרה.

על פי המסורת היהודית, כל בת ישראל באשר מקבלת על עצמה עול מצוות, המחייב אותה במספר דברים שאינם מבוטלים כלל.

יום זה הנו יום המכיל בחובו גם את טקס בת המצווה, המשתנה מעדה לעדה, והוא נתפס ביהדות כאירוע חשוב ובעל משמעות תרבותית והלכתית, בעיקר.

נוהגים לציין את היום הזה בכל קשת זרמי היהדות כמקובל בכל זרם וזרם עם מאפייניו ומנהגיו המיוחדים לו- הן בקרב חילוניים והן בקרב חוגים דתיים. היום הזה יכול להסתיים בסתם עוד מסיבה שבה מזמינים את המשפחה ואת החברות, אך יום זה עשוי להיות יום בעל משמעות רחבה הרבה יותר במידה ומחליטים לחפש קצת יותר משמעות מעבר לסטנדרט. 

כגון סדנאות לנערות, היכולות לתת ערך מוסף ואיכותי לנערה החוגגת את בת המצווה שלה.

מהי המשמעות של בת המצווה ביהדות?

שמו של יום זה הוענק לו, מהסיבה הפשוטה, שמעתה ואילך הנערה מקבלת על עצמה, מתוך רצון אמיתי ומחויבות, את עול המצוות. 

עול זה – ניתן לחלקו למספר נקודות:על פי חלוקה אחת, מתייחסים לקשר שבין אדם לחברו (כגון עזרה לזולת ומצוות כיבוד אב ואם) לעומת הקשר שבין אדם לקב"ה (כדוגמת התפילה שאנו מתפללים בכל יום).

על פי חלוקה אחרת מתייחסים לנושא האחריות, כלומר, יש לעשות את ההבדל בין האחריות על המחשבות והאמונות לבין האחריות על המעשים. 

מכל מקום, יום זה טומן בחובו התכוונות של נערת בת המצווה, לקראת נשיאה בכל אותם האתגרים הרוחניים, הנפשיים והמעשיים המתלווים לגיל  מיוחד זה אשר מכיל בתוכו שני עולמות ואת המעבר בינהם: מעולם הילדות, לעולם הבגרות.

בת מצווה– מה החשיבות שלה?

במסורת, על פי ההלכה, בהגיע הנערה לשלב הזה, היא נעשית בת מצווה, כשעל גבה נושאת זכויות וחובות.

ללא קשר לאופן ציון המאורע, בין אם בחגיגה גדולה, ובין אם בצנעה בבית בחיק המשפחה, את חג בת המצווה חוגגים בגיל שתים-עשרה (לעומת ציון בר-המצווה של הנער שמגיע דווקא שנה אחת אחרי) על שום שהנערה בהתפתחות הפיזית רגשית ומנטלית מקדימה את התפתחותו של הנער.

להזמנת סדנת תכשיטים - דברי איתי

אוריה לוי

אוריה לוי

מפעילת סדנאות תכשיטים והבעלים של אמנות מתגלגלת. מאז שאני זוכרת את עצמי נמשכתי לעבודה בידיים, ליצירה ואומנות.